Läkemedelsinformation i Jönköping

Angående läkemedelsinformation i Jönköping:

Företag kan preliminärboka tid  för läkemedelsinformation på Restaurang Guvenören genom att klicka på ikonen uppe till höger. Aktuella dagar under våren 2015 är onsdagar eller fredagar 12.00 till 13.00. Maximalt får man boka två besökstillfällen per termin. Information sker mellan 12.30 och skall vara avslutad 12.55.

Grön= Möjligt att preliminärboka,
Orange= Preliminärbokad av annat företag,
Röd= Redan bokad tid

Vi vill veta vem som kommer, vilket ämne som är temat för dagen och tel. till den som kommer och ansvarigt företag.

Preliminärbokning bekräftas via svarsmail snarast men senast inom 1 vecka. Kontaktperson är Dr Tore Söderlind som nås primärt via telefon 0762210007 kl 09-13 måndag, tisdag, torsdag samt fredag (i andra hand på mail: [email protected]). Andre kontaktperson är Dr Jaak Aaben, mail: [email protected] tel. 0708166854. Antalet deltagare vid mötena kan inte förutsägas eftersom ”drop in” gäller, men det är vanligen 5-15 deltagare som brukar komma.

Villkor för bokning är: Lokalhyra 630 kr per tillfälle, lunchkostnad per deltagare 89 kr.

Vid avbokning skall meddelande ske till Restaurang Guvernören på tel 036/305410 samt till ovan nämnda Dr Tore Söderlind för att denne skall kunna maila ut meddelande till berörda deltagare.

Om inte ev. avbokning sker senast 24 timmar före bokad dag får företaget som bokat stå för lokalhyra samt kostnad för de lunchdeltagare som deltagit, och faktura översändes.

Denna form av läkemedelsinformation har bedrivits sedan januari 1990 vilket innebär att vi firar 25-årsjubileum i år. Vi hoppas att vårt fina samarbete kan fortsätta även om bokningssättet har moderniserats för att minska på vår administration. På återseende! 

Mvh
Jaak Aaben